Havnø Lund

Havnø Lund

Havnø Lund er en af de første skove, der leverer træ til Danish Woodlands. Havnø Lund hører under Havnø Gods.

Historie

Havnø Lund er en del af godset Havnø, som blev nævnt først gang helt tilbage i 1468, da ridder Jens Madsen Munk under ed erklærede Havnø og det nærliggende Visborggaard som sin rette ejendom. Den nuværende trelængede hovedbygning i gule teglsten er bygget af Christen Kjeldsen i 1845-48. Omkring den gamle borggård var der voldgrave, som i forbindelse med nybyggeriet blev kastet til.

Fra 1905 til 1927 havde Havnø Gods en ikke helt almindelig godsejer. I den periode var det nemlig kunstmaleren Svend Schou, der ejede Havnø Gods. Svend Schou var en københavnsk kunstmaler, der åbnede godset for sine kunstnervenner. Godset blev til en af datidens mange kunstnerkolonier, hvor gruppen af kunstnere malede idylliske billeder af landskabet ved Mariager Fjord, samtidig med at de nød et afbræk fra Københavns pulserende storbyliv.

Havnø blev i 1927 købt af Kammerherre Knud Iuel, som i 1962 overdrog stedet til sin nevø Carl Lüttichau. Siden 2012 har Havnø været ejet af Manon Lüttichau Blou og Malthe Blou, som er tredje generation på stedet. Havnø Gods består i dag af gårdene Havnø og Egeholt.

 

Skoven i dag

Skovdriften i Havnø Lund har fokus på den livskraftige skov. Således er træerne i skoven sunde, og tilvæksten er høj, samtidig med at selvforyngelsen foregår uden problemer. Unge træer af bøg og ær vælter nærmest op af jorden.

Der dyrkes primært ask, ær, bøg og rødel i Havnø Lund i dag. Løvskovene, der leverer til Danish Woodlands, drives udelukkende med plughugst, hvor enkelte hugstklare træer udvælges og skoves.

Om foråret dækkes skovbunden af flotte ramsløg, og når løvet forlader træer og vegetation, tager efterårets fantastiske farvetoner og nuancer over og dominerer skovområdet.

Manon og Malthe Blou har et ønske om at åbne godset mere op og skabe lokal forankring. Første skridt på vejen var åbningen af en skovbegravelsesplads i 2020. På de to hektar skov, som skovbegravelsespladsen fylder, fældes træer kun, i fald de udgør en sikkerhedsrisiko. Træerne på stykket vil derfor blive bevaret mange generationer frem til glæde for både gæster i skoven og biodiversiteten.

 

Klima og jordbundsforhold

Havnø Lund ligger i smukke omgivelser ved Mariagerfjord og tæt på Hadsund.
Fra Havnø Lund er der udsigt til Mariagerfjord og den smukke stråtækte mølle, som er skovens nærmeste nabo. Havnø Mølle er Nordjyllands ældste aktive mølle.

Træerne i skoven står på lav jord, faktisk gammel fjordbund. Det gør området helt ideelt til eksempelvis ask, ær, bøg og rødel.

Sammensætningen af de helt specielle klima- og jordbundsforhold, der gør sig gældende for Havnø Lund skoven, giver træ herfra helt særegne karaktertræk, egenskaber og sporbarhed.

Fakta om Havnø Lund skov

100 ha skov

Ask, ær, bøg og rødel.

Skoven er omgivet af marker og strandinge, som ligger i Natura 2000

Privat ejet i 3 generationer

Skal dit produkt bære Danish Woodlands mærket?

Kontakt os på mail eller telefon: 26 65 22 45 og lad os tage en snak om, hvordan dit produkt kan være med til at udbrede kendskabet og kvalitetsfølelsen af træ fra de danske skove, dyrket, skovet og produceret med respekt for vores klima, natur og biodiversitet.

DANISH WOODLANDS

Mariagervej 3  |  9560 Hadsund  |  26 65 22 45  |  info@danishwoodlands.dk  |  CVR: 43 61 90 71