Træ fra de danske skove
til kvalitetsmøbler
og interiør

Ny mærkning sætter fokus på bæredygtigt produceret dansk træ med respekt for skovenes biodiversitet samt transparent og kort forsyningskæde fra skov til produktionsklart træ.

Her er dit møbel
vokset op

Danish Woodlands – mærket giver producent og forbruger en unik mulighed for at spore træets oprindelse. Helt ned til den skov hvor træet er vokset op.

Respekt for skovens
biodiversitet

Danish Woodlands er din garanti for en naturnær skovdrift samt nænsom skovning, der bevarer biodiversiteten med et rigt dyre- og planteliv i en intakt skovbund.

Nærhed
og grøn energi

Danish Woodlands har højt fokus på minimering af transport og omlæsning. Derfor fragtes træet typisk på skovmaskinen direkte til savværket i nærområdet, hvor det tørres vha. grøn energi fra sol og vind.

Oprindelse og mangfoldighed

Danish Woodlands ønsker at fremelske forarbejdning af møbler og interiør i kvalitetstræ fra de danske skove; ask, asp, bøg, eg, el og ær

Samarbejde om
fremtidens mærkning

Mærkningen, ”Danish Woodlands”, tilfører kvalitet og værdi for både producent og forbruger. Derfor har åbenhed og transparens stor betydning for udvikling af mærkningen i et tæt samarbejde i idegruppen bag.

Fælles om et smukt
og godt produkt

Danish Woodlands rådgiver og udvikler i et tæt samarbejde med møbel- og interiørproducenter om træsorter og kommunikation af det gode budskab der følger med kvalitetsprodukter der bærer mærkningen.

En bæredygtig ressource

Danish Woodlands er træ fra ansvarligt forvaltede danske skovbrug med respekt for skovens ressourcer, økosystem og biodiversitet.

Respekt for naturen

Danish Woodlands er din garanti for en naturnær skovdrift samt nænsom skovning, der bevarer biodiversiteten med et rigt dyre- og planteliv i en intakt skovbund.

Respekt for FN Verdensmålene

Danish Woodlands mærkningen er udviklet for at sikre bæredygtig skovdrift og træproduktion. Mærkningen er derfor relevant for flere af FNs 17 verdensmål, men især følgende mål passer godt til vores arbejde:

Mål 13: ”Bekæmpelse af klimaforandringer.”
Danish Woodlands arbejder for at reducere CO2-udledningen ved at producere træprodukter med en høj klimaeffektivitet og ved at sikre bæredygtig skovdrift, som kan fungere som CO2-lagre.

Mål 15: ”Livet på land”
Danish Woodlands arbejder for at sikre bæredygtig skovdrift og bevarelsen af skovens biodiversitet, herunder også beskyttelse af truede dyre- og plantearter, som kan leve i skoven.

Læs omtale af projektet på wood-supply.dk:

Skal dit produkt bære Danish Woodlands mærket?

Kontakt os på mail eller telefon: 26 65 22 45 og lad os tage en snak om, hvordan dit produkt kan være med til at udbrede kendskabet og kvalitetsfølelsen af træ fra de danske skove, dyrket, skovet og produceret med respekt for vores klima, natur og biodiversitet.

DANISH WOODLANDS

Mariagervej 3  |  9560 Hadsund  |  26 65 22 45  |  info@danishwoodlands.dk  |  CVR: 43 61 90 71