Biodiversitet

Respekt for naturen

Danish Woodlands er din garanti for en naturnær skovdrift samt nænsom skovning, der bevarer biodiversiteten med et rigt dyre- og planteliv i en intakt skovbund.

Biodiversiteten i de danske skove

Vore skove spiller en afgørende rolle i bevarelsen af ​​naturens mangfoldighed og økosystemernes funktion. Selvom Danmark er et relativt lille land, har vi stadig et betydeligt antal skove, der strækker sig over store områder af landskabet. Disse skove er hjemsted for en række forskellige plantearter og dyreliv, og bidrager til mange vigtige økologiske processer.

Skovene i Danmark er kendetegnet ved at have en høj andel af løvtræer, som er vigtige livsrum for mange forskellige arter. Skovene har en rig undervegetation, herunder moser, urter og buske, der yderligere øger biodiversiteten og spiller en betydelig rolle i at bevare fugle og dyreliv i Danmark, da de giver levesteder og fødegrundlag for mange forskellige arter.

En væsentlig faktor, der påvirker biodiversiteten i skovene, er skovdriften. Det er vigtigt at tage hensyn til både skovens økologiske funktioner og den økonomiske værdi af skoven, når man planlægger og gennemfører skovdrift. En bæredygtig skovdrift skal både bevare biodiversiteten og sikre en økonomisk gevinst for ejerne.

Desværre er biodiversiteten i de danske skove under pres på grund af en række faktorer, herunder klimaændringer, luftforurening og fragmentering af skovene. Det er vigtigt at tage hånd om disse udfordringer og implementere bæredygtige tiltag, der kan beskytte skovenes biodiversitet på lang sigt.

Det er afgørende, at vi tager ansvar for at beskytte og bevare biodiversiteten i de danske skove så vi sikrer en bæredygtig fremtid for skovene og deres beboere.

Respekt for Verdensmålene

Danish Woodlands mærkningen er udviklet for at sikre bæredygtig skovdrift og træproduktion. Mærkningen er derfor relevant for flere af FNs 17 verdensmål, men især følgende mål passer godt til vores arbejde:

Mål 13: ”Bekæmpelse af klimaforandringer.”
Danish Woodlands arbejder for at reducere CO2-udledningen ved at producere træprodukter med en høj klimaeffektivitet og ved at sikre bæredygtig skovdrift, som kan fungere som CO2-lagre.

Mål 15: ”Livet på land”
Danish Woodlands arbejder for at sikre bæredygtig skovdrift og bevarelsen af skovens biodiversitet, herunder også beskyttelse af truede dyre- og plantearter, som kan leve i skoven.

Skal dit produkt bære Danish Woodlands mærket?

Kontakt os på mail eller telefon: 26 65 22 45 og lad os tage en snak om, hvordan dit produkt kan være med til at udbrede kendskabet og kvalitetsfølelsen af træ fra de danske skove, dyrket, skovet og produceret med respekt for vores klima, natur og biodiversitet.

DANISH WOODLANDS

Mariagervej 3  |  9560 Hadsund  |  26 65 22 45  |  info@danishwoodlands.dk  |  CVR: 43 61 90 71