Bæredygtigt skovbrug

En bæredygtig ressource

Danish Woodlands er træ fra ansvarligt forvaltede danske skovbrug med respekt for skovens ressourcer, økosystem og biodiversitet.

Ansvarlig og nænsom skovhugst

Ansvarlig skovhugst sigter mod at bevare skovens økosystemer og biodiversitet og ved nænsom skovhugst udvælger og fældes kun de træer, som er modne og klar til at blive fældet. Det minimerer skaden på skoven og sikrer, at der stadig er tilstrækkeligt med træer til at opretholde skovens økosystem og biodiversitet.

 

Beskyttelse af følsomme områder

I nogle skove er der følsomme områder, som er vigtige for skovens biodiversitet og økosystemet. Områder som disse kan indeholde nøglebiotoper, naturmæssig særlig værdifuld skov samt Natura2000 områder m.v.

Disse områder beskyttes mod skovhugst og andre aktiviteter, som kan skade dem.

Bevarelse af vandkilder

Skovene er også vigtige for at opretholde en sund vandbalance. De fungerer som et filter, der renser vandet, og de hjælper med at regulere vandstrømmene i floder og søer. Bæredygtigt skovbrug sigter mod at beskytte vandkilderne og opretholde en sund vandbalance.

 

Begrænsede indgreb i skoven

Ved at bruge mindre indgreb i skoven, kan man mindske påvirkningen af skoven. Eksempelvis kan man vælge at fælde træer manuelt i stedet for med store maskiner, og dermed undgå tung trafik i skoven. Derudover  kan den selektive udvælgelse af specifikke træer være med til at bevare skovbunden intakt.

 

Bevaring af biodiversitet

Skovene er hjemsted for mange arter af dyr og planter, og deres mangfoldighed er afgørende for sundheden og stabiliteten i økosystemet. Det bæredygtige skovbrug bevarer og beskytter skovenes biodiversitet og økosystemer.

 

Respekt for Verdensmålene

Danish Woodlands mærkningen er udviklet for at sikre bæredygtig skovdrift og træproduktion. Mærkningen er derfor relevant for flere af FNs 17 verdensmål, men især følgende mål passer godt til vores arbejde:

Mål 13: ”Bekæmpelse af klimaforandringer.”
Danish Woodlands arbejder for at reducere CO2-udledningen ved at producere træprodukter med en høj klimaeffektivitet og ved at sikre bæredygtig skovdrift, som kan fungere som CO2-lagre.

Mål 15: ”Livet på land”
Danish Woodlands arbejder for at sikre bæredygtig skovdrift og bevarelsen af skovens biodiversitet, herunder også beskyttelse af truede dyre- og plantearter, som kan leve i skoven.

Skal dit produkt bære Danish Woodlands mærket?

Kontakt os på mail eller telefon: 26 65 22 45 og lad os tage en snak om, hvordan dit produkt kan være med til at udbrede kendskabet og kvalitetsfølelsen af træ fra de danske skove, dyrket, skovet og produceret med respekt for vores klima, natur og biodiversitet.

DANISH WOODLANDS

Mariagervej 3  |  9560 Hadsund  |  26 65 22 45  |  info@danishwoodlands.dk  |  CVR: 43 61 90 71