Sporbarhed

Her er dit møbel vokset op

Danish Woodlands mærket giver producent og forbruger en unik mulighed for at spore træets oprindelse. Helt ned til den skov, hvor træet er vokset op.

Danish Woodlands værner om de danske skove, der udfører nænsom skovdrift med respekt for klima og biodiversiteten. Træet kommer derfor ofte direkte fra bæredygtigt forvaltede danske skove til videreforarbejde på savværket.

Denne fra jord-til-bord-tankegang bliver understøttet af vores dokumentation af træets herkomst via Skovkortet.dk. Her fremgår registrering af de danske skove der er med under mærkningen, så møbeltræets oprindelse er synligt.

Træets oprindelse er dermed vigtig viden. Generelt er træ fra de danske skove godt træ, som har fået masser af vand og ikke for meget sol. Træets herkomst i en specifik dansk skov kan også være afgørende for træets struktur, men også for, om det er dyrket med respekt for skoven. Skovens geografiske placering i Danmark, jordbunden, antal soltimer, vandmængden etc. afgør desuden træets helt specifikke sammensætning. Denne sporbarhed deler vi gerne med vores kunder, som kan medvirke til udarbejdelse af kvalitetsmøbler og -produkter.

Med den dokumenterede sporbarhed kan Danish Woodlands kvalitetssikre arbejdet for etisk skovning. Synliggørelsen af, hvor træet er vokset op, giver med andre ord transparens og bevis for, at træet kommer fra skove, der er bæredygtigt dyrket med respekt for natur og biodiversitet.

Skovkortet

Danish Woodlands bruger Skovkortet.dk til at sikre og dokumentere træets oprindelse. Skovkortet.dk er et brugervenligt digitalt værktøj, der specifikt er udviklet til at håndtere registreringer af skov og natur. Med Skovkortet.dk kan Danish Woodlands derfor både dokumentere sporbarhed, men også sikre biodiversitet gennem registreringer af naturværdier og nøglebiotoper.

Danske skove med et fælles værdisæt

Danish Woodlands mærkningen synliggør danske skoves indsats for naturnær skovdrift, bevaring og prioritering af de danske træsorter samt selektiv og nænsom skovning, der øger skovens biodiversitet.

Vi samarbejder bl.a. med:

Ouegaard Skov

Ouegaard Skov er den første skov, der leverer træ til Danish Woodlands.
Skoven er en del af Ouegaard Hovedgaard.

Skal dit produkt bære Danish Woodlands mærket?

Kontakt os på mail eller telefon: 26 65 22 45 og lad os tage en snak om, hvordan dit produkt kan være med til at udbrede kendskabet og kvalitetsfølelsen af træ fra de danske skove, dyrket, skovet og produceret med respekt for vores klima, natur og biodiversitet.

DANISH WOODLANDS

Mariagervej 3  |  9560 Hadsund  |  26 65 22 45  |  info@danishwoodlands.dk  |  CVR: 43 61 90 71